Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige Netwerken

De uitvoeringsagenda beschrijft welke stappen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanaf 2022 zet om het Hoofdvaarwegennet (HVWN), het Hoofdwatersysteem (HWS) en het Hoofdwegennet (HWN) klimaatbestendiger te maken.

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige Netwerken (PDF | 52 pagina's | 1,9 MB)