Beleidssamenvatting Samenwerking Houtrookonderzoek

Het rapport gaat over onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan houtrook en gezondheidsklachten. Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), TNO, IRAS (universiteit Utrecht) en GGD Amsterdam.

Beleidssamenvatting Samenwerking Houtrookonderzoek (PDF | 17 pagina's | 547 kB)