AFschrift brief Oproep aan uw gemeente om aan te sluiten bij de Stookwijzer

Afschrift van de brief van voormalig staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) van 10 november 2021. De brief bevat een oproep aan gemeentes om meldingen van inwoners over overlast en gezondheidsklachten door houtrook via de Stookwijzer in ontvangst te nemen.

AFschrift brief Oproep aan uw gemeente om aan te sluiten bij de Stookwijzer (PDF | 3 pagina's | 245 kB)