Mogelijke inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne voor bedrijven in de land- en tuinbouw

Rapport met een eerste voorlopige inventarisatie van mogelijke korte-termijneffecten op inkomens van ondernemers in de agrarische sector. Het gaat om effecten van de oorlog in Oekraïne en daarmee samenhangende sancties. 

Mogelijke inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne voor bedrijven in de land- en tuinbouw (PDF | 82 pagina's | 1,3 MB)