Infographic Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2021

Samenvatting van de cijfers uit de Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2021.