Regionale aanpak arbeidsmarkt huisartsenzorg: Reflecties op 1,5 jaar ondersteuning

Rebel heeft in de afgelopen 1,5 jaar in 8 regio's regionale huisartsenorganisaties ondersteund bij de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit rapport beschrijft hoe Rebel dit heeft gedaan en wat de resultaten zijn.

Regionale aanpak arbeidsmarkt huisartsenzorg: Reflecties op 1,5 jaar ondersteuning (PDF | 106 pagina's | 4,8 MB)