Evaluatie Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Een tussenevaluatie van de situatie rondom de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (Rha). Het gaat dan om huisvesting van arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en overige (in gemeentelijk beleid vastgelegde) zogenoemde 'spoedzoekers'.

Evaluatie Regeling huisvesting aandachtsgroepen (PDF | 36 pagina's | 2,5 MB)