Concept Besluit kwaliteit incassodienstverlenin

Het besluit bevat nadere eisen voor de kwaliteit van incassodienstverlening.

Het gaat om:

  • regels over de wijze van indiening van een aanvraag tot inschrijving in het register;
  • de hoogte van het tarief van de registratie en voor het toezicht op incassodienstverlening;
  • aanpassing van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.