Geïnformeerde besluitvorming over het coronavaccin bij jongeren

Vanuit een gezamenlijk initiatief van de GGD Gelderland-Midden en het Rijksbrede corona gedragsteam zijn er interventies ontwikkeld en getest voor de doelgroep jongeren. 

De focus lag op lager opgeleide jongeren (mbo-studenten niveau 1 en 2). Dit is een groep waarbij de vaccinatiegraad achterbleef. In dit rapport worden de ontwikkelde interventies beschreven. Daarnaast worden de lessen die geleerd zijn tijdens de ontwikkeling en uitvoering van de interventies besproken. Tot slot worden er adviezen gegeven voor de ontwikkeling van nieuwe interventies voor deze doelgroep zowel op het gebied van corona als andere maatschappelijke- en gezondheidsthema’s.