Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid 2022

Tussentijdse evaluatie van het functioneren van het verslaggevingsstelsel van de Nederlandse rijksoverheid. Er is onderzocht welke eventuele verdere stappen in de richting van een pragmatisch vormgegeven baten-lastenstelsel noodzakelijk zijn. De evaluatie is in de tweede helft van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd.

Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid 2022 (PDF | 28 pagina's | 507 kB)

Een verslaggevingsstelsel is het geheel aan regels en principes dat betrekking heeft op de wijze van administreren van financiële transacties ten behoeve van de financiële verslaggeving (begroting en verantwoording). Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten verslaggevingsstelsels, een kasstelsel en een baten-lastenstelsel.