Beantwoording nadere vragen Wonigbouw

Openbaarmaking van stukken die tijdens de kabinetsformatie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de zijtafel Wonen zijn gestuurd in antwoord op vragen die door de zijtafel zijn gesteld.

Beantwoording nadere vragen Wonigbouw (PDF | 7 pagina's | 773 kB)