Evaluatierapport Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

De Roadmap Digitaal Veilige Harden Software biedt een samenhangend pakket aan maatregelen om onveiligheden in hard- en software te voorkomen, kwetsbaarheden te detecteren, en om de gevolgen daarvan te mitigeren.

Evaluatierapport Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (PDF | 35 pagina's | 525 kB)