Kostenevaluatie voor de sanering van asbesthoudende golfplaten: innovatief en conventioneel

Het rapport bevat een notitie met een rekenmodel voor de kosten van een asbestdakensanering.  Het sluit aan bij het plan van aanpak voor het vervolg op het onderzoek naar blootstelling aan asbest uit 2020.

Kostenevaluatie voor de sanering van asbesthoudende golfplaten: innovatief en conventioneel (PDF | 22 pagina's | 1,3 MB)