Nota Intrekking wetsvoorstel Voorrang van vorderingen en vereenvoudigde afwikkeling faillisseme

Nota aan de minister voor Rechtsbescherming. De nota gaat over het geadviseerde besluit om de Koning een machtiging te vragen voor de intrekking van het wetsvoorstel voor wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enig andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissementen.