Vervolgonderzoek naar de inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzocht hoe organisaties die de Wet langdurige zorg (Wlz) uitvoeren de sleutelfuncties risicobeheer, compliance en interne audit hebben ingericht. Dit is een vervolg op eenzelfde onderzoek in 2021.

Vervolgonderzoek naar de inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders (PDF | 9 pagina's | 216 kB)