Eindevaluatie Sobere opvang spoor 2

Het rapport evalueert de pilot sobere opvang spoor 2 die gelopen heeft van 14 september 2020 tot 31 december 2021. Het gaat om opvang voor asielzoekers van de spoor 2. Bij spoor 2 gaat het om  personen die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst of asielbescherming hebben in ander land van de Europese Unie (EU).