Beleidsverkenning biociden

De rapportage gaat over knelpunten die overheidspartijen en marktpartijen knelpunten en voorgestelde
oplossingsrichtingen voor het Nederlandse biocidenbeleid.

Beleidsverkenning biociden (PDF | 65 pagina's | 666 kB)