Verkenning marktpartijen biocidenbeleid

Deelrapportage bij de Beleidsverkenning biociden. Het rapport presenteert de knelpunten rondom het huidige biocidenbeleid en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor. Deze rapportage gaat over marktpartijen.

Verkenning marktpartijen biocidenbeleid (PDF | 75 pagina's | 1,1 MB)