Beslisnota bij Nota van wijziging Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota van wijziging Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (PDF | 1 pagina | 96 kB)