Verslag deskundigengroep dierziekten risicobeoordeling HPAI 2 augustus 2022

Op 2 augustus 2022 heeft de deskundigengroep dierziekten de vogelgriepsituatie (aviaire influenza) opnieuw geanalyseerd, waarbij de actuele ontwikkelingen in wilde vogels en pluimvee meegenomen zijn.

Verslag deskundigengroep dierziekten risicobeoordeling HPAI 2 augustus 2022 (PDF | 5 pagina's | 133 kB)

HPAI = hoog pathogene aviaire influenza.