Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 22e Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage (VGR22) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de waterveiligheid. Zij houden daarbij rekening met de inpassing van de primaire dijk, duinenverbeteringen en kustverbeteringen in de omgeving. De rapportage gaat over de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 22e Voortgangsrapportage (PDF | 27 pagina's | 1,4 MB)