Afschrift brief Taakstelling huisvesting vergunninghouders 1e helft 2023

Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)   aan provincies, gemeentes en woningcorporaties. De brief gaat over de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de 1e helft van 2023.

Afschrift brief Taakstelling huisvesting vergunninghouders 1e helft 2023 (PDF | 2 pagina's | 105 kB)