Advies Kinderbescherming Wetsvoorstel casusoverleggen radicaliseringctiviteiten.

De Raad voor de Kinderbescherming geeft advies over het wetsvoorstel voor regels voor de gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten.

Advies Kinderbescherming Wetsvoorstel casusoverleggen radicaliseringctiviteiten. (PDF | 2 pagina's | 789 kB)