Contourennota mobiliteitsvisie Keuzes op basis van kracht, kansen en kaders

De Mobiliteitsvisie gaat over de inzet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om mobiliteit en bereikbaarheid in te zetten voor een duurzaam en welvarend Nederland.

Contourennota mobiliteitsvisie Keuzes op basis van kracht, kansen en kaders (PDF | 18 pagina's | 2 MB)