Bijlage Financieel overzicht ondermijning

Bijlage bij de Najaarsbrief georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. De bijlage gaat in op de financiën van de ondermijningsaanpak.

Bijlage Financieel overzicht ondermijning (PDF | 21 pagina's | 595 kB)

De bijlage bespreekt de volgende onderwerpen:

  • uitwerking van de financiële consequenties van de operationele versnelling door de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC);
  • overzicht van de herkomst en besteding van de ondermijningsgelden;
  • verdeling van de coalitieakkoordgelden Rutte IV voor de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit;
  • onderbouwing en evaluatie (CW3.1) – middelen ontwerpbegroting 2022.