Advies LOBCM amendementen en moties Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

TK bijlage 14 NBPB Reactie LOBCM NBBI NBPB op consultatie Wsnp amendementen signed (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)

LOBCM Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren geeft advies over enkele amendementen en moties over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).