Evaluatie Nederland Leert door

Een evaluatie van het programma NL leert door. De volgende regelingen worden in dit rapport geëvalueerd: Nl leert door met inzet van ontwikkeladviezen, NL leert door met inzet van scholing en NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk.