Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022


De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022 (SvdV 2022) is een overkoepelende rapportage van de beschikbare rapportages over de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). De rapportage bevat de monitoringsinformatie en toezichtinformatie van de Brzo-toezichthouders, medeoverheden en de industrie. Deze hebben zich verenigd in de Stichting Veiligheid Voorop.