Voortgangsrapportage - Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd

De bovenregionale expertisenetwerken (BENs) zijn voortgekomen uit een amendement waarbij structureel geld is gereserveerd op de begroting van VWS voor expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp. Het doel van het amendement is om jeugdigen met multiproblematiek die geen passende behandeling kunnen vinden, beter en sneller te helpen.

Voortgangsrapportage - Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd