Raamwerk bedrijfsspecifieke afspraken Rijksoverheid en ETS-bedrijven

Raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken, gericht op verbetering van de energie-efficiëntie en concurrentiepositie van bedrijven die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS) vallen.