Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020

In deze regeling worden voorschriften vastgesteld voor de verstrekking van de culturele instellingssubsidies in de periode 2017-2020.