Wijziging Subsidieregeling instandhouding monumenten

Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de wijziging van de subsidieregeling instandhouding monumenten. Dit in verband met een structurele verhoging van het subsidieplafond, het toevoegen van een eenmalige subsidie voor monumenten met een hoge herbouwwaarde, alsmede verschillende wijzigingen ter verbetering van de uitvoerbaarheid van de regeling.