Regeling intrekking BT-regeling Biddinghuizen III

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 december 2016 , nr. WJZ/16199794, tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016-III.