Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar BOA

Deze beleidsregels beschrijven onder andere wat een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) is en welk beleid er is rond boa's.