Rekenregels vanaf 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.