Regeling, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen 2017

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2017, nr. WJZ/17199467, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen 2017