Regeling specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Kamperveen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 maart 2018, nr. WJZ/18044514, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Kamperveen (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Kamperveen 2018).