Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 april 2018, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017 en tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Kamperveen 2018

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 april 2018, nr. WJZ/18070728, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017 en tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Kamperveen 2018.