Pachtnormen 2018 voor akkerbouw en grasland

Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormen voor akkerbouw en grasland van kracht. Wageningen Economic Research (WUR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 berekend overeenkomstig de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit.

Let op: in de rechterkolom van tabel 1 staat 'Veranderpercentage 2017'. Dit moet 'Veranderpercentage 2018' zijn.