Regeling wijziging bekostiging exploitatiekosten en vaststelling landelijk gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs

Regeling om 2 regelingen voor het voortgezet onderwijs (vo) te wijzigen. Deze regelingen worden gewijzigd vanwege de vaststelling van de bedragen voor 2019 en 2020. Beide regelingen zijn er voor de basisbekostiging voor scholen in het voortgezet onderwijs (exploitatie en personeel).

Wijziging 2 regelingen voortgezet onderwijs (vo):

  • Regeling bekostiging exploitatiekosten vo.
  • Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo.