Regeling maatregelen afschermen en ophokken van gevogelte in verband met preventie van hoogpathogene aviaire invluenza (Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020)

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 februari 2020, houdende maatregelen tot het afschermen en ophokken van gevogelte in verband met preventie van hoogpathogene aviaire invluenza (Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020).