Regeling houdende wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 vanwege een aanscherping van de regels over de melding van ziekteverschijnselen van aviaire influenza op eendenhouderijen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 november 2020, nr. WJZ/20289164, houdende wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 vanwege een aanscherping van de regels over de melding van ziekteverschijnselen van aviaire influenza op eendenhouderijen