Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Buitenpost

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 december 2020, nr. WJZ/ 20308294, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Buitenpost (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Buitenpost).

Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Buitenpost (PDF | 9 pagina's | 164 kB)