Concept - Regeling ambulancezorgvoorzieningen

Wijziging van de Regeling ambulancezorgvoorzieningen om het mogelijk te maken dat op een later tijdstip wordt voldaan aan verplichting met betrekking tot de jaarrekening over verslagjaar 2020.