Regeling houdende gedeeltelijke intrekking van de ophokplicht voor vogels in verband met hoog-pathogene aviaire influenza

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 juni 2021, nr. WJZ/ 21164285, houdende gedeeltelijke intrekking van de ophokplicht voor vogels in verband met hoog-pathogene aviaire influenza

Regeling houdende gedeeltelijke intrekking van de ophokplicht voor vogels in verband met hoog-pathogene aviaire influenza (PDF | 4 pagina's | 175 kB)