Tijdelijke regeling verplaatsingsverbod bijen Ossendrecht 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 juli 2021, nr. WJZ/21197770, houdende een verbod op het vervoer van bijen binnen, vanuit of naar een 3 km-gebied in Ossendrecht.