Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Heeten 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 augustus 2021, nr. WJZ/21219236, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Heeten (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Heeten 2021)