Regeling houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen en de regelingen houdende de instelling van beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep in verband met technische aanpassingen

Met deze regeling worden enkele technische aanpassingen in de Regeling maatregelen specifieke dierziekten en zoönosen en alle reeds in werking getreden regelingen maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep 2021 doorgevoerd.

Regeling houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen en de regelingen houdende de instelling van beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep in verband met technische aanpassingen (PDF | 3 pagina's | 108 kB)