Regeling tot wijziging van regelingen over beschermings- en bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Blija, Bentelo en Bocholt, de intrekking van de regelingen Blija en Bentelo en tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten en zoönosen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2022, nr. WJZ/22030979, tot wijziging van regelingen over beschermings- en bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Blija, Bentelo en Bocholt, de intrekking van de regelingen Blija en Bentelo en tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten en zoönosen

Regeling tot wijziging van regelingen over beschermings- en bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Blija, Bentelo en Bocholt, de intrekking van de regelingen Blija en Bentelo en tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten en zoönosen (PDF | 5 pagina's | 117 kB)