Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (herstel incongruentie)

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een incongruentie tussen de artikelen 4.8, vierde lid, en 5.3, vierde lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (herstel incongruentie) (PDF | 4 pagina's | 90 kB)